Telemedicina

Savremeni način komunikacije lekara i pacijenta

Telemedicina podrazumeva primenu elektronskih komunikacionih tehnologija u pružanju zdravstvene zaštite, edukacije i poboljšanja zdravstvene nege kada su učesnici fizički razdvojeni.

Telemedicina("lterapija na daljinu") je modalitet pružanja zdravstvenih usluga korišćenjem informacionih i komunikacionih tehnologija, odnosno prenos medicinski relevantnih informacija na daljinu uz poštovanje medicinskih i tehničko-tehnoloških standarda.

Telekonsultacije

Telekonsultacije

Telekonsultacije - daljinskog pristupa bilo medicinskim stručnjacima bilo informacijama smeštenim u elektronskim bazama.

Teledijagnostika

Teledijagnostika

Teledijagnostika - postavljanje dijagnoze pacijentu od strane lekara koji nema direktan kontakt sa pacijentom, a uz pomoć medicinskih informacija (nalaza, slika, video snimaka).

Endokrinološki pregledi

Endokrinološki pregledi

U cilju unapređenja specijalističe delatnosti, poboljšanja komunikacije lekara i pacijenta - a pre svega signifikantnog skraćenje vremenskog intervala čekanja za dobijanje termina, Medic poliklinika uvodi telemedicinu za ENDOKRINOLOŠKE PREGLEDE.

Dr sci med Dr Marina Rastović

Dr sci med Dr Marina Rastović

Naš stalni saradnik je Dr sci med Dr Marina Rastović, Specijallista interne medicine i doktor nauka endokrinologije, autor nekoliko naučnih radova, izuzetan stručnjak koji je zaposlen u Beogradu.

Uz njenu spremnost i dobru volju, naša klinika se ubraja među ustanove u zemlji i svetu koje ipružaju ovu alternativu za svoje pacijente. Konsultacije se zakazuju na 20 min, a najčešće vam se posveti i više od pola sata. Izveštaj je dostupan odmah, odštampano i overeno!

Teledijagnostika

Teledijagnostika

Teledijagnostika - postavljanje dijagnoze pacijentu od strane lekara koji nema direktan kontakt sa pacijentom, a uz pomoć medicinskih informacija (nalaza, slika, video snimaka).

Zakažite pregled već sada!

Pozovite nas na telefon +381 62 551 595.

Pozovi odmah
Zakažite pregled već sada!
Poliklinika Medic 062551595